תעשיית הדפוס הולידה איתה לא מעט חידושים והמצאות. הזמנות לחתונה הן רק נתח מזערי מתעשייה זו. על אף שתעשיית הזמנות לחתונה קיימת כמאה שנה בלבד, למותר לציין כי טקסי נישואים התקיימו טרם המצאת הדפוס. בהעדר נייר ויכולת הדפסה היו חייבים למצוא דרכים חלופיות להכריז על אירועי הנישואין. חלק מתפקידו של שמש בית הכנסת היה לבשר בקרב חברי הקהילה בנוגע  לנישואים עתידיים, לרבות פרטי החתן, הכלה, הוריהם, מועד האירוע ופרטים נוספים בנוגע לאילן היוחסין. אופציה נוספת היתה להיעזר בכישוריו של סופר סת”ם שיעלה את פרטי האירוע על גבי קלף אותו נהוג היה לתלות במקום ציבורי כגון בית כנסת- מקום בו ישנה סבירות גבוהה שאחוז גבוה מהמוזמנים יתקל בה. הזמנה לחתונה זו הכילה לרוב גם את אילן היוחסין של בני הזוג. למותר לציין כי כתיבת ההזמנה נעשתה כמובן באמצעות דיו וכסת ודרשה לא מעט השקעה של זמן. עם המצאת הדפוס ולאורך המאה ה-20 החלו להשתמש במכונות בלט. האותיות הודפסו באמצעות אותיות עופרת שצופו בדיו ואליהם הוצמד הנייר. מאוחר יותר, ככל שהלך הדפוס והתפתח כך שולבו גם איורים. בתחילה איורים בעלי קונוטציה דתית ועד לאיורים של היום- בכל סוג ובכל סגנון. כיום תעשיית הדפוס מפותחת דיה על מנת לאפשר לכל זוג לעצב את ההזמנה לחתונה שלו בצורה אישית, מקורית וייחודית.